Sách hay về dầu khí

Sách về dầu khí hay nhất. Bức tranh toàn cảnh về tình hình dầu khí trên thế giới, giới thiệu các công nghệ sản xuất và chế biến dầu khí phổ biến hiện nay.

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Xúc Tác Trong Quá Trình Chế Biến Dầu Khí

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Xúc Tác Trong Quá Trình Chế Biến Dầu Khí

Nội dung sách gồm:

 • Chương 1. CƠ SỞ CỦA QUÁ TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ
 • Chương 1. CƠ SỞ CỦA QUÁ TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ
 • Chương 2. ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ
 • Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHẤT XÚC TÁC DỊ THỂ
 • Chương 4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÚC TÁC
 • Chương 5. MỘT SỐ CHẤT XÚC TÁC DỊ THỂ PHỔ BIẾN TRONG LỌC – HÓA DẦU
 • Chương 6. CÁC PHƯƠNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA XÚC RẮN
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

Công Nghiệp Dầu Khí Và Quy Hoạch Công Trình Biển

Công Nghiệp Dầu Khí Và Quy Hoạch Công Trình Biển

Môn học Công Nghiệm Dầu Khí Và Quy Hoạch Công Trình Biển nằm trong chương trình đào tạo chung cho hai chuyên ngành thuộc ngành Xây dựng Công trình biển và Dầu khí.

Mục tiêu chính của môn học là trang bị kiến thức nền cho sinh viên về quy hoạch các công trình ngoài khơi và ven biển phục vụ khai thác dầu khí, phục vụ khai thác nguồn lợi thủy sản, làm cơ sở hạ tầng để phục vụ xây dựng các công trình biển và ven biển.

Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên năm thứ hai các kiến thức mang tính khái niệm về ngành nghề mình đang theo học, các định hướng phát triển xã hội liên quan đến ngành nghề và tiềm năng của ngành nghề theo học để sinh viên có kế hoạch định hướng tương lai và lựa chọn chuyên ngành phù hợp với nguyện vọng cá nhân khi kết thúc năm học thứ hai.

Công Nghệ Mỏ Dầu Khí

Công Nghệ Mỏ Dầu Khí

Nội dung cuốn sách được cô đọng trong 10 chương, đi sâu trình bày một cách hệ thống những kiến thức liên quan đến nhiệm vụ chính của kỹ thuật dầu khí kiện nay.

 • Chương 1, 2 là những nét cơ bản về một tích tụ hydrocarbon, gồm các tính chất di dưỡng của vỉ chứa, tính chất PVT, tính chất pha của chất lưu và nguyên lý cân bằng vật chất. Các kiến thức có liên quan đến kiến thức địa chất, vật lý vỉa, kỹ thuật phân tích PVT, kỹ thuật phân tích mẫu đất đá và chất lưu.
 • Chương 3 trình bày những nét cơ bản liên quan đến phát triển mỏ, nguyên tắc điều hành phát triển theo nguồn năng lượng tự nhiên và nhân tạo.
 • Các chương 4, 5, 6 đề cập đến lý thuyết dòng chảy và các ứng dụng thực tế. Trong đó chương 4 và chương 5 trình bày lý thuyết dòng chảy qua môi trường rỗng nói chung và dòng hướng tâm nói riêng.
 • Chương 7, 8 đề cập đến sự thay thế dầu bởi nước tự nhiên hoặc bằng ép vỉa, trình bày các phương pháp toán ngập nước theo nguyên tắc cân bằng vật chất hoặc độc lập.
 • Chương 9 được trình bày kỹ thuật thay thế trộn lẫn khi ta tác động vào vỉa nhờ các tác nhân dạng khí với áp suất lớn hơn giá trị hòa trộn.
 • Chương 10 trình bày các khái niệm cơ bản về mô hình mỏ và phát triển mỏ.

Cuộc Khủng Hoảng Giá Dầu Hiện Nay: Xu Hướng, Nguyên Nhân Tác Động Và Giải Pháp

Cuộc Khủng Hoảng Giá Dầu Hiện Nay: Xu Hướng, Nguyên Nhân Tác Động Và Giải Pháp

Dầu khí là một loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, biến động giá xăng dầu có thể tác động đến hầu hết các ngành nghề và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó ảnh hưởng trực tiếp và trước hết là các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, sản xuất điện, xi măng, tiêu dùng sinh hoạt…

Cuốn sách được chia thành ba chương cùng chi tiết các tiểu mục nhằm khắc họa rõ nét diễn biến thực trạng tình hình dầu khí toàn thế giới từ năm 1973 đến nay; phân tích nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng giá dầu giảm hiện nay, xu hướng tình hình dầu khí đến năm 2020.

Tác giả đã khái quát đầy đủ bức tranh cung – cầu về dầu khí của Việt Nam, tác động của cuộc khủng hoảng giá dầu giảm hiện nay đối với Việt Nam, đặc biệt đã đề xuất được một số giải pháp thực tiễn cũng như các khuyến nghị chính sách cụ thể nhằm giúp Việt Nam đối phó chủ động và hiệu quả với những diễn biến khó lường của giá dầu.

Công Nghệ Chế Biến Khí

Công Nghệ Chế Biến Khí

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp dầu khí nói chung và ngành công nghiệp chế biến khí nói riêng ở nước ta ngày càng phát triển với sự ra đời của các nhà máy xử lý khí Dinh Cố, nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy Đạm Cà Mau, nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất,… sắp tới là nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy xử lý khí Cà Mau,… và nhiều nhà máy khác nữa sẽ lần lượt mọc lên suốt dọc đất nước ta. Vì vậy nhu cầu đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên cho ngành dầu khí và hóa dầu hàng năm càng ngày càng tăng.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Dầu khí và Hoá dầu những kiến thức cơ bản về các phương pháp tính toán hỗn hợp các hydrocacbon. Đồng thời cuốn sách cũng đề cập đến một số quá trình công nghệ chuyển hoá khí tự nhiên và khí đồng hành thành các hợp chất chủ yếu sử dụng làm nguyên liệu cho công nghệ tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

Nội dung sách được chia làm ba phần:

 • Phần I: Thành phần và tính chất của khí tự nhiên và khí đồng hành.
 • Phần II: Các quá trình công nghệ cơ bản chế biến khí, bao gồm các công nghệ làm sạch khí khỏi các tạp chất và các quá trình công nghệ chế biến khí hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam.
 • Phần III: Chuyển hóa khí tự nhiên và khí đồng hành, bao gồm các quá trình công nghệ cơ bản chuyển hóa khí thành khí tổng hợp, metanol, amoniac, axetylen…, là những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu.

Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí

Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí

Dầu mỏ được con người biết đến từ thời cổ xưa, đến thế kỷ XVIII, dầu mỏ được sử dụng làm nhiên liệu để đốt cháy, thắp sáng. Sang thế kỷ XIX, dầu được coi như là nguồn nguyên liệu chính cho mọi phương tiện giao thông và cho nền kinh tế quốc dân.

Hiện nay, dầu mỏ đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng nhất của mọi quốc gia trên thế giới. Khoảng 65 đến 70% năng lương sử dụng đi từ dầu mỏ, chỉ có 20 đến 22% năng lượng đi từ than, 5 đến 6% từ năng lượng nước và 8 đến 12% từ năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, hướng sử dụng mạnh mẽ và có hiệu quả nhất của dầu mỏ là làm nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp hóa dầu như: sản xuất cao su, chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, các chất hoạt động bề mặt, phân bón,… thậm chí cả protein.

Ngoài các sản phẩm nhiên liệu và sản phẩm hóa học của dầu mỏ, các sản phẩm phi nhiên liệu như dầu mỡ bôi trơn, nhựa đường, hắc ín… cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp. Nếu không có dầu mỡ bôi trơn thì không thể có công nghiệp động cơ máy móc, là nền tảng của kinh tế xã hội. Hiệu quả sử dụng dầu mỏ phụ thuộc vào chất lượng của các quá trình chế biến, trong đó các quá trình xúc tác giữ vai trò quan trọng.

Theo các chuyên gia về hóa dầu ở Châu Âu, việc đưa dầu mỏ qua các quá trình chế biến sẽ nâng cao được hiệu quả sử dụng của dầu mỏ lên 5 lần, và như vậy tiết kiệm được nguồn tài nguyên quí hiếm này. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ dầu khí trên thế giới, dầu khí Việt Nam cũng đã được phát hiện từ những năm 1970 và đang trên đà phát triển. Chúng ta đã tìm ra nhiều mỏ chứa dầu với trữ lượng tương đối lớn như mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, mỏ Sư tử đen, mỏ Rồng ở Vùng Nam Côn Sơn; các mỏ khí như Tiền Hải (Thái Bình), Lan Tây, Lan Đỏ… Đây là nguồn tài nguyên quí để giúp nước ta có thể bước vào kỷ nguyên mới của công nghệ dầu khí. Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất với công suất 6,5 triệu tấn/ năm sắp hoàn thành và đang tiến hành dự án tiền khả thi nhà máy lọc dầu số 2 và số 3.

Do vậy hiểu biết và áp dụng các khoa học, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hóa dầu là một đòi hỏi cấp bách cho sự nghiệp phát triển. Tài liệu này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản vè hóa học dầu mỏ và khí cho sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ hữu cơ hóa dầu.

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ – cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực có xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực là một bức tranh về lịch sử thế kỷ XX, cũng là về ngành công nghiệp dầu mỏ. Bức họa khổng lồ này tái hiện lịch sử từ khi người ta khoan giếng dầu đầu tiên ở Pennsylvania, trải qua hai cuộc đại chiến, tới khi Iraq xâm lược Kuwait và Chiến dịch bão táp sa mạc.

Nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện trong cuốn sách, từ những người liều mạng đi tìm dầu mỏ, những kẻ lừa đảo tới những ông vua dầu mỏ, từ cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, và Quốc vương Ả-rập Xê-út Ibn Saud, tới Tổng thống Mỹ George Bush và cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Là cuốn sách đồ sộ và hùng tráng về chủ đề dầu mỏ đầy bí ẩn, lôi cuốn và mang tính sống còn với thế giới, Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực không chỉ trình bày những nhận thức cơ bản về dầu mỏ, về quyền lực, về tiền bạc mà còn về cả thế kỷ XX. Tác phẩm có sức khái quát đặc biệt, tầm quan trọng to lớn và lôi cuốn tới mức mê hoặc.

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực đã được hãng PBS dựng thành bộ phim cùng tên và được trao giải Eccle cho tác phẩm không hư cấu xuất sắc nhất năm 1992.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button