Giới thiệu

WiiBook hoạt động từ 2020.

Mục tiêu trở thành Blog về sách và văn học đa dạng, dễ truy cập và khách quan nhất tại Việt Nam.

Nội dung đăng tải phổ biến trên WiiBook:

  • List sách theo chủ đề, các tác giả và giải thưởng
  • List sách chuyên ngành
  • Thông tin sách : Review, nội dung, tóm tắt, trích dẫn, đọc thử, ứng dụng
  • Thông tin các tác giả.

Mọi bài viết là miễn phí và tôn trọng luật an toàn thông tin mạng và bản quyền.

Back to top button