Quản trị

 • List sách

  Sách hay về quản lý dự án

  Sách về quản lý dự án hay nhất. Lối tư duy, kỹ năng, và công cụ đúng đắn để quản trị một dự án thành công. Tinh Hoa Quản Trị Dự Án Nếu bạn từng thất bại, nếu bạn không hài lòng với tiến độ…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý chất lượng

  Sách về quản lý chất lượng hay nhất. Các nguyên lý quan trọng của một hệ thống quản lý chất lượng và hướng dẫn các bước quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào tổ chức, doanh nghiệp. Đạt Chất Lượng Bằng…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý dòng tiền

  Sách về quản lý dòng tiền hay nhất. Các nguyên tắc, phương pháp và kinh nghiệm quản trị dòng tiền đúng đắn, hiệu quả, mang lại hiệu suất về kinh tế, để có thể tăng trưởng và thịnh vượng. Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị khách sạn

  Sách về quản trị khách sạn hay nhất. Những kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong quản lý, điều hành khách sạn từ những người hoạt động lâu năm và chuyên nghiệp trong ngành này. Bill Marriott – Những Quyết Định Lịch Sử Làm…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị chiến lược

  Sách về quản trị chiến lược hay nhất. Chia sẻ công cụ, phương pháp, hệ thống quản lý chiến lược được nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng – Chiến Lược Biến Đổi Những Mối Đe Dọa Thành Cơ…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị kinh doanh

  Sách về quản trị kinh doanh hay nhất. Trang bị những kiến thức mang tính nền tảng cho quản trị kinh doanh như marketing, quản lý dự án, quản lý chiến lược, đầu tư tự doanh, tài chính, kế toán… MBA Căn Bản Quản trị…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị tài chính

  Sách về quản trị tài chính hay nhất. Tài chính ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người và mỗi một tổ chức. Những nguyên lý tài chính cơ bản mà bạn sẽ học được từ những cuốn sách này có thể áp…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị nhân sự

  Sách về quản trị nhân sự hay nhất. Khả năng phân tích và tổ chức công việc, bí quyết lắng nghe cấp dưới, phát triển năng lực nhân viên và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Quản Trị Nhân Sự Đúng Quản lý con…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị rủi ro

  Sách về quản trị rủi ro hay nhất. Đặc biệt khuyên đọc với các chuyên gia, những nhà quản lý rủi ro và những sinh viên trong quản lý rủi ro đang tìm kiếm một cái nhìn toàn diện về cách quản lý rủi ro…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về lãnh đạo

  Sách về lãnh đạo hay nhất. Nghệ thuật lãnh đạo con người đích thực sẽ bảo vệ tổ chức khỏi những tranh giành bên trong tổ chức, những thứ rất có thể sẽ phá hỏng văn hóa doanh nghiệp. Khi chúng ta bảo vệ mình…

  Đọc thêm »
Back to top button