Quản trị kinh doanh

 • List sách

  Sách hay về mô hình kinh doanh

  Sách về mô hình kinh doanh hay nhất. Cách tạo ra, thử nghiệm, điều chỉnh và tối ưu các mô hình kinh doanh sao cho phù hợp với tổ chức và doanh nghiệp của bạn. The Business Model Book: Xây Dựng, Thiết Kế Và Tối…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý dòng tiền

  Sách về quản lý dòng tiền hay nhất. Các nguyên tắc, phương pháp và kinh nghiệm quản trị dòng tiền đúng đắn, hiệu quả, mang lại hiệu suất về kinh tế, để có thể tăng trưởng và thịnh vượng. Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về chuỗi cung ứng

  Sách về chuỗi cung ứng hay nhất. Nắm bắt nguyên lý, quy trình và cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng. Áp dụng thực tế vào quy trình cung ứng, sản xuất, phân phối và những yêu cầu, dự đoán, thu mua nguyên vật…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về chiến lược kinh doanh

  Sách về chiến lược kinh doanh hay nhất. Hướng dẫn cách hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh chuyên biệt, phù hợp và hiệu quả cho sản phẩm hay doanh nghiệp của bạn. Chiến Lược Tốt Và Chiến Lược Tồi Trong nhiều lĩnh…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về tăng doanh số

  Sách về tăng doanh số hay nhất. Tập hợp các phương thức và tư duy để gia tăng doanh số vượt trội, hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp. Inbound Selling – Thay Đổi Phương Thức Bán Hàng Theo Mô Hình Inbound Ngày nay…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị chiến lược

  Sách về quản trị chiến lược hay nhất. Chia sẻ công cụ, phương pháp, hệ thống quản lý chiến lược được nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng – Chiến Lược Biến Đổi Những Mối Đe Dọa Thành Cơ…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị kinh doanh

  Sách về quản trị kinh doanh hay nhất. Trang bị những kiến thức mang tính nền tảng cho quản trị kinh doanh như marketing, quản lý dự án, quản lý chiến lược, đầu tư tự doanh, tài chính, kế toán… MBA Căn Bản Quản trị…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị rủi ro

  Sách về quản trị rủi ro hay nhất. Đặc biệt khuyên đọc với các chuyên gia, những nhà quản lý rủi ro và những sinh viên trong quản lý rủi ro đang tìm kiếm một cái nhìn toàn diện về cách quản lý rủi ro…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về lãnh đạo

  Sách về lãnh đạo hay nhất. Nghệ thuật lãnh đạo con người đích thực sẽ bảo vệ tổ chức khỏi những tranh giành bên trong tổ chức, những thứ rất có thể sẽ phá hỏng văn hóa doanh nghiệp. Khi chúng ta bảo vệ mình…

  Đọc thêm »
Back to top button