Quản lý

 • List sách

  Sách hay về quản lý dự án

  Sách về quản lý dự án hay nhất. Lối tư duy, kỹ năng, và công cụ đúng đắn để quản trị một dự án thành công. Tinh Hoa Quản Trị Dự Án Nếu bạn từng thất bại, nếu bạn không hài lòng với tiến độ…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý bán hàng

  Sách về quản lý bán hàng hay nhất. Kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoạt động quản lý bán hàng: từ thiết lập quy trình chuẩn mực, phân tích thị trường, thiết kế chiến lược, đến tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý chất lượng

  Sách về quản lý chất lượng hay nhất. Các nguyên lý quan trọng của một hệ thống quản lý chất lượng và hướng dẫn các bước quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào tổ chức, doanh nghiệp. Đạt Chất Lượng Bằng…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý dòng tiền

  Sách về quản lý dòng tiền hay nhất. Các nguyên tắc, phương pháp và kinh nghiệm quản trị dòng tiền đúng đắn, hiệu quả, mang lại hiệu suất về kinh tế, để có thể tăng trưởng và thịnh vượng. Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị khách sạn

  Sách về quản trị khách sạn hay nhất. Những kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong quản lý, điều hành khách sạn từ những người hoạt động lâu năm và chuyên nghiệp trong ngành này. Bill Marriott – Những Quyết Định Lịch Sử Làm…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về chuỗi cung ứng

  Sách về chuỗi cung ứng hay nhất. Nắm bắt nguyên lý, quy trình và cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng. Áp dụng thực tế vào quy trình cung ứng, sản xuất, phân phối và những yêu cầu, dự đoán, thu mua nguyên vật…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về chuyển đổi số

  Sách về chuyển đổi số hay nhất. Thay đổi tổng thể và toàn diện của con người về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển Đổi Số Hay Là Chết – Digitize Or Die Chuyển…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý thời gian

  Sách về quản lý thời gian hay nhất. Cách vượt qua những trở ngại quản lý thời gian, hướng dẫn cách áp dụng công nghệ để hỗ trợ kỹ năng tổ chức và sử dụng thời gian hiệu quả. Time Management Ninja – 21 Quy…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý con người

  Sách về quản lý con người hay nhất. Chia sẻ những phương pháp quan trọng để nhận biết người tài, quản lý nhân sự và tăng hiệu quả công việc cao nhất. Đem lại lợi ích cho nhân viên lẫn doanh nghiệp, tổ chức của…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị nhân sự

  Sách về quản trị nhân sự hay nhất. Khả năng phân tích và tổ chức công việc, bí quyết lắng nghe cấp dưới, phát triển năng lực nhân viên và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Quản Trị Nhân Sự Đúng Quản lý con…

  Đọc thêm »
Back to top button