Nhân sự

 • List sách

  Sách hay về tiền lương

  Sách về tiền lương hay nhất. Biết cách tạo, quản trị và gia tăng tiền lương hiệu quả. Sử dụng tiền lương hợp lý để mang đến kết quả tốt nhất cho cuộc sống. Chuyên Gia Được Trả Lương Cao Trong thế giới cạnh tranh…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về đào tạo nhân sự

  Sách về đào tạo nhân sự hay nhất. Biết cách đào tạo nhân viên dựa trên các tiêu chí thực sự quan trọng và lựa chọn đúng người cho mỗi vị trí. Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên Với cuốn Tối Đa Hóa Năng…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản lý con người

  Sách về quản lý con người hay nhất. Chia sẻ những phương pháp quan trọng để nhận biết người tài, quản lý nhân sự và tăng hiệu quả công việc cao nhất. Đem lại lợi ích cho nhân viên lẫn doanh nghiệp, tổ chức của…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về quản trị nhân sự

  Sách về quản trị nhân sự hay nhất. Khả năng phân tích và tổ chức công việc, bí quyết lắng nghe cấp dưới, phát triển năng lực nhân viên và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Quản Trị Nhân Sự Đúng Quản lý con…

  Đọc thêm »
Back to top button