Mật mã học

  • List sách

    Sách hay về Bitcoin

    Sách về Bitcoin hay nhất. Lý giải tại sao Bitcoin lại là một bước đột phá về công nghệ và tài chính, trình bày tiềm năng cũng như những thách thức to lớn của nó hiện nay. Bùng Nổ Bitcoin – Công Nghệ Blockchain, Fintech…

    Đọc thêm »
Back to top button