DNA

 • List sách

  Sách hay về tế bào gốc

  Sách về tế bào gốc hay nhất. Tìm hiểu thế giới tế bào gốc, đi sâu vào chức năng cũng như nhiệm vụ của chúng. Đặt ra những câu hỏi về việc tế bào gốc sẽ có quyết định gì cho tương lai loài người.…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về di truyền học

  Sách về di truyền học hay nhất. Khám phá di truyền học, sinh học phân tử, và những điều cơ bản của kỹ thuật di truyền.  Di Truyền Học: Minh Họa Sinh Động Bằng Tranh – Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học Di truyền học…

  Đọc thêm »
 • List sách

  Sách hay về ADN, DNA

  Sách về ADN, DNA hay nhất. Khám phá về ADN, DNA và các khối vật chất di truyền, thông tin trong bộ gen cấu thành nên chính chúng ta GEN: Lịch Sử Và Tương Lai Của Nhân Loại GEN là một khái niệm trừu tượng,…

  Đọc thêm »
Back to top button