Âm thanh

  • List sách

    Sách hay về siêu âm

    Sách về siêu âm hay nhất. Các khái niệm cơ bản, hướng dẫn thực hành và ứng dụng siêu âm trong nhiều lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là y khoa. Kỹ Thuật Siêu Âm Và Ứng Dụng Trong Sản, Phụ Khoa Trong việc chẩn…

    Đọc thêm »
Back to top button