Sách hay về đấu thầu

Sách về đấu thầu hay nhất. Đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, tổ chức cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong về các quy trình, hoạt động và pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu.

Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Theo quy định của Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT, thời gian đánh giá đối với hồ sơ dự thầu qua Hệ thống mạng (E-HSDT) như sau:

 • Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá E-HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. Trong trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần thứ nhất: Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Phần thứ hai: Luật Đấu thầu và quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư
 • Phần thứ ba: Quy định về giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động và cung cấp thông tin về đấu thầu
 • Phần thứ tư: Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đấu Thầu Trong Xây Dựng

Đấu Thầu Trong Xây Dựng

Cuốn sách muốn gửi tới đọc giả và những người quan tâm nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu dự án đầu tư xây dựng.

Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 300 Câu Hỏi Đáp Xử Lý Tình Huống Trong Đấu Thầu Truyền Thống Và Đấu Thầu Qua Mạng

Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 300 Câu Hỏi Đáp Xử Lý Tình Huống Trong Đấu Thầu Truyền Thống Và Đấu Thầu Qua Mạng

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ra đời là một bước tiến lớn trong công tác làm luật. Mạng Đấu thầu quốc gia đang ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động đấu thầu của nước ta đang tồn tại nhiều bất cập, những bất cập đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước; sự lành mạnh của thị trường; xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư; hủy hoại sự sáng tạo, nhiệt huyết xây dựng doanh nghiệp, khát vọng cống hiến cho đất nước của những doanh nhân có tâm với sự phát triển đất nước.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề xây dựng và nghiên cứu khoa học, chúng tôi hiểu những vướng mắc, trăn trở của các nhà đầu tư, các chủ đầu tư dự án, các ban quản lý dự án, bên mời thầu, các nhà tư vấn, các nhà thầu và các nhà hoạch định chính sách. Đó là động lực thôi thúc chúng tôi cho ra đời cuốn sách “Nghiệp vụ đấu thầu – 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng”.

Tri thức bao la và vô hạn, trong giới hạn của cuốn sách này chúng tôi mong muốn đem đến cho người đọc:

 • 1. Một phương pháp tiếp cận nhanh nhất, dễ hiểu nhất trước một “rừng” văn bản pháp luật;
 • 2. Hệ thống lại một cách nhanh nhất, trực quan nhất, dễ hiểu nhất về công tác đấu thầu;
 • 3. Những chỉ dẫn cụ thể, trực quan nhất cách giải quyết các vướng mắc trong hoạt động đấu thầu;
 • 4. Những giải pháp xử lý có căn cứ, có lý luận rõ ràng để thực hiện.

Lời giới thiệu

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Thiết Kế, Cung Cấp Hàng Hóa

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Thiết Kế, Cung Cấp Hàng Hóa

Công tác đấu thầu có vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Cuốn sách Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Thiết Kế, Cung Cấp Hàng Hóa được biên soạn để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
 • Phần thứ hai. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
 • Phần thứ ba. Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Quản Lý Dự Án Xây Dựng – Thiết Kế, Đấu Thầu Và Các Thủ Tục Trước Xây Dựng

Quản Lý Dự Án Xây Dựng – Thiết Kế, Đấu Thầu Và Các Thủ Tục Trước Xây Dựng

Cuốn sách này gồm 10 chương sau:

 • Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng
 • Chương 2: Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án
 • Chương 3: Ban quản lý dự án
 • Chương 4: Quản lý chất lượng dự án
 • Chương 5: Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng
 • Chương 6: Định mức, đơn giá và công tác định giá công trình xây dựng
 • Chương 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Chương 8: Hợp đồng xây dựng
 • Chương 9: Tổ chức văn phòng và quản lý văn bản và thông tin liên lạc
 • Chương 10: Các thủ tục hội họp và kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bổ Sung 2016, 2017, 2019)

Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bổ Sung 2016, 2017, 2019)

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm việc: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí…

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

Công tác đấu thầu có vai trò ngày càng to lớn trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu, góp phần tăng cường tính cạnh tranh, côn bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế – xã hội trong đấu thầu.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần I. GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TRONG ĐẤU THẦU
 • Phần II. HỎI ĐÁP VỀ ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • Phần III. HỎI ĐÁP VỀ ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
 • Phần IV. HỎI ĐÁP VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG ĐẤU THẦU
 • Phần V. HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU CẠNH TRANH RỘNG RÃI TRONG NƯỚC QUA MẠNG CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CỦA ADB/WB
 • Phần VI. XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU.

Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Kinh Tế Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Kinh Tế Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Nội dung bao gồm:

 • Mở đầu
 • Chương I: Một số cơ sở lý luận về đấu thầu xây dựng.
 • Chương II: Xác định giá dự thầu gói thầu xây lắp các hạng mục nhà ABCD thuộc dự án Khu Biệt thự cho thuê
 • Số liệu đầu bài
 • Các phụ lục gồm:
 • Phụ lục 1: Giá thị trường mua và thuê cốp pha và hệ chống bằng thép.
 • Phụ lục 2: Giá bơm bê tông thương phẩm trên thị trường.
 • Phụ lục 3: Bảng tiên lượng mời thầu.
 • Phụ lục 4: Các bản vẽ nhà A, B, C, D.

Nghiệp Vụ Đấu Thầu – Nhiều Tác Giả

Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Cuốn sách được giới thiệu bạn đọc như là một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt, cuốn sách đã tiếp cận các vấn đề về đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu gắn với yêu cầu của thị trường và bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam.

Cuốn sách được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, nhu cầu tham khảo của giảng viên và nhu cầu ứng dụng cho các nhà quản lý doanh nghiệp, những người trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cũng như những người quan tâm đến loại hình mua – bán đặc thù này.

Nội dung cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu gồm 7 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu
 • Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu
 • Chương 3: Tổ chức đấu thầu
 • Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu
 • Chương 5: Kết thúc đấu thầu
 • Chương 6: Tổ chức các hình thức đấu thầu
 • Chương 7: Quản lý hoạt động đấu thầu

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần thứ nhất. Quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
 • Phần thứ hai. Luật Đấu thầu và quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư
 • Phần thứ ba. Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • Phần thứ tư. Quy định về giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động và cung cấp thông tin về đấu thầu
 • Phần thứ năm. Quy định về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Phần thứ sáu. Luật Đầu tư công

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button